STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY KOZŁÓW WSZYSCY RAZEM

Historia powstania i opis dotychczasowych działań grupy rodziców i nauczycieli. Wszystko zaczęło się wtedy, gdy jesienią 2005 roku Gimnazjum w Kozłowie otrzymało zawiadomienie o przyznaniu grantu w wysokości 5 800 zł na realizację projektu Pod skrzydłami Melpomeny. Radosną wiadomość przesłała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizator konkursu na najlepsze projekty działań z młodzieżą z terenów wiejskich i z miast do 20 000 mieszkańców. Pieniądze spłynęły na konto i rozpoczęła się półroczna przygoda gimnazjalistów z teatrem. Fundusze pochodzące z zasobów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zostały wydane m.in. na wyjazd do krakowskiego Teatru im. J. Słowackiego na spektakl Skąpiec. W roli głównej wystąpił Andrzej Grabowski znany z filmowej kreacji Ferdynanda Kiepskiego. Komedia Moliera, a potem warsztaty teatralne i zwiedzanie przepięknych sal teatru przekonały uczestników wycieczki, że warto obcować z kulturą wysoką. Zakupiono bilety na spektakl, opłacono warsztaty, transport autokarowy. Ponadto w pracowni informatycznej gimnazjum pojawiła się zakupiona z dotacji drukarka laserowa, a uczestnicy konkursów na najciekawsze sprawozdanie z wyjazdu, na najlepszą recenzję sztuki i na najoryginalniejszą samodzielnie napisaną jednoaktówkę, czyli dramat w jednym akcie, otrzymali nagrody rzeczowe odtwarzacze mp 3, słowniki. Część pieniędzy wydano na honorarium dla pracownika obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pana doktora Marka Karwali, który przybył do Kozłowa i zaprezentował wykład na temat rozwoju dramatu od czasów starożytności aż po współczesność. Był też konkurs na plakat promujący podejmowane działania, na logo projektu. Na zakończenie działań 1 czerwca 2006 roku młodzież wystawiła napisane samodzielnie sztuki teatralne. Zabawa w aktora, reżysera, scenografa, specjalistę od efektów dźwiękowych czy charakteryzatora była przednia.
Dwa lata później, czyli w listopadzie 2007 roku, znów PFDiM doceniła stworzony w gimnazjum, kolejny projekt, tym razem oparty na podstawach retoryki i przygotowujący młodych ludzi do publicznego zabierania głosu, do wygłaszania przemówień, do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Otrzymaliśmy 7000 zł na realizację projektu Być jak Demostenes. Chęć udziału w przedsięwzięciu zgłosiło ponad 50 gimnazjalistów, jednak pod wpływem sugestii monitorującego projekt pana Artura Łęgi z PFDiM zmniejszyliśmy grupę do 30. Udało się nam m.in. zaprosić na nieodpłatne warsztaty psychologa z Krakowa oraz panią rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy, pracując równolegle z dwiema grupami, przeprowadzili po 4 godziny zajęć z zakresu psychologicznych aspektów przemawiania i zasad tworzenia przemówień. Rodzice i nauczyciele wspierali się wzajemnie podczas realizacji wspomnianego projektu: przygotowali wyjazd studyjny do Radia i Telewizji Kraków, na warsztaty z dykcji i emisji głosu, zorganizowali wyjazd do Warszawy, m.in. do Sejmu, zadbali o poczęstunek dla gości z Krakowa prowadzących warsztaty, udzielali sobie pomocy logistycznej, przygotowywali uczestników projektu do przemawiania na posiedzeniu Rady Gminy, pomagali w transporcie materiałów, doradzali itd.
Efektem tej owocnej współpracy było postanowienie założenia stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży gminy. 14 lipca 2008 r. odbyło posiedzenie założycielskie, w którym uczestniczyło 17 osób 14 rodziców uczniów gimnazjum i 3 nauczycieli, a 11 sierpnia 2008r. został złożony do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o rejestrację Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Nasze działania zyskały akceptację wójta gminy, zastępcy wójta, dyrektora gimnazjum, przewodniczącego Rady Gminy, kierownictwa gminnej biblioteki i GOK-u. Obecnie posiadamy już osobowość prawną, otrzymaliśmy decyzję sądu o rejestracji w KRS, nadano Stowarzyszeniu numer REGON i NIP. Został także otwarty rachunek bankowego. Teraz śledzimy uważnie strony internetowe fundacji oraz planujemy pisanie wniosków i aplikowanie o fundusze na przedsięwzięcia adresowane do dzieci i młodzieży naszej gminy. Pragnęliśmy rozpocząć działalność jakimś, choćby najmniejszym, sukcesem, który wpłynąłby pozytywnie na motywację do pracy, utwierdził nas w przekonaniu, że warto starać się o lepsze jutro dla naszych pociech, że warto poświęcić wolny czas, aby chociaż minimalnie wyrównać szanse młodzieży wiejskiej, naszej młodzieży. I oto mamy _ wniosek złożony do PFDiM otrzymał akceptację.
Od stycznia 2009 roku rozpoczniemy realizację przedsięwzięcia pod hasłem WIELKIE KUSZENIE, a jego zasadniczym celem będzie nabycie przez młodzież umiejętności rozpoznawania manipulacji w mediach, głównie w reklamie. Poszukujemy wśród mieszkańców gminy Kozłów ludzi, którym, tak jak nam, zależy na wszechstronnym rozwoju młodego pokolenia. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy czują się młodzi duchem, tryskają energią, mają mnóstwo pomysłów, chcą realizować marzenia z czasów swej młodości, a przede wszystkim lubią współpracować w grupie, robić coś dla innych zgodnie z zasadą: Lepiej się zużyć, niż zardzewieć. Gorąco zachęcamy do złożenia deklaracji członkowskiej (można ją pobrać tutaj) i przystąpienia do Stowarzyszenia. Czekamy również na podpowiedzi, rady, sugestie dotyczące potrzeb, marzeń, pragnień młodego pokolenia zamieszkującego 12 sołectw naszej gminy. Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami lokalnego biznesu. Wierzymy, że WSZYSCY RAZEM więcej zdziałamy, niż każdy z nas pojedynczo. Założyciele Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów Wszyscy razem

  Joomla themes, business website hosting.

Szukaj